Enesehindamise tööriist

 

Enesehindamise

 

 

 

Viimased uudised

EFF Tourism projektist

Projekti Veeturismi Keskkonnajalajälg eesmärk on aidata kaasa jätkusuutlikele algatustele ja meetmetele looduspiirkondades, kus veeturimi korraldadakse.  EFF TOURISM projekti viib ellu konsortsium, kuhu kuuluvad partnerid Prantsusmaalt,  Sloveeniast,  Poolast,  Eestist,  Ungarist ja Hispaaniast.

 

logoUE

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Käesolev väljaanne peegeldab autorite vaateid, Euroopa Komisjoni ei saa pidada vastutavaks selles väljaandes sisalduva teabe misiganes viisil kasutamise eest . 
© 2016 Environmental Footprint of Fluvial Tourism. All Rights Reserved.

Search